Η ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας έχει δημιουργήσει την ανάγκη αναζήτησης επιπλέον προστασίας και φύλαξης από εταιρείες Security, τόσο σε σπίτια όσο και σε επιχειρήσεις .

Δυστυχώς, η αστυνομική προστασία δεν επαρκεί παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνει το δυναμικό της αστυνομίας.  Τα μεγέθη των εγκληματικών συμβάντων στις μεγαλουπόλεις φτάνουν σε τέτοια ύψη ώστε για να ρυθμιστεί κάπως το πρόβλημα σχετικά με το έγκλημα, θα έπρεπε όλοι να ανήκουμε στο δυναμικό των σωμάτων ασφαλείας κάτι φυσικά αδύνατο και αδιανόητο.

Έτσι λοιπόν ήταν αναπόφευκτο να κάνουν την εμφάνισή τους οι εταιρείες  security  Στο σημείο αυτό θα μπορούσε κάποιος να επιχειρηματολογήσει υπέρ των σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας που πραγματικά κάνουν θαύματα, αλλά κακά τα ψέματα , τα ηλεκτρονικά μέσα από μόνα τους χωρίς την συμβολή ανθρώπων ειδικά καταρτισμένων  στα θέματα  προστασίας και φύλαξης , από μόνα τους δεν μπορούν με επάρκεια να προστατέψουν ένα χώρο και τους ανθρώπους που βρίσκονται εντός αυτού. Αντιθέτως , ο συνδυασμός τεχνολογίας και πρακτικών προστασίας από εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας, μπορεί να  αποτρέψει καταστάσεις επικίνδυνες και απειλητικές και να διασφαλιστεί έτσι η ασφάλεια .

Οι εταιρείες φύλαξης αναλαμβάνουν τη πλήρη μελέτη του χώρου που αναλαμβάνουν να φυλάξουν ώστε να διασφαλίσουν ότι όλα τα επίμαχα σημεία εισόδων – εξόδων είναι  προστατευμένα, είτε με κάποιο σύστημα ασφαλείας ειδάλλως σε διαφορετική περίπτωση να διατεθούν οι απαραίτητοι φύλακες ασφαλείας. Έτσι επιτυγχάνεται η απαγόρευση πρόσβασης σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα και όχι μόνο. Οι εταιρείες φύλαξης δουλεύουν πολύ σκληρά για να ετοιμάσουν ολοκληρωμένες μελέτες των χώρων πριν καν αναλάβουν τη φύλαξή τους ώστε να είναι απολύτως σίγουρες  ότι όλοι οι παράμετροι για την ορθή και αποτελεσματική προστασία  τους έχουν καλυφθεί .

Οι εταιρείες security έχουν μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων . Ανάλογα με τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου , παρέχονται και οι ανάλογες υπηρεσίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι είτε ιδιώτες είτε επιχειρήσεις. Παραθέτουμε συνοπτικά μερικές από αυτές:

Στατικές Φυλάξεις

Οι εταιρείες security διαθέτουν ειδικά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να αναλάβει στατικές φυλάξεις , συνήθως τις νυχτερινές ώρες και όχι μόνο, ανάλογα με την επιθυμία της εκάστοτε επιχείρησης ή ιδιώτη.

Περιπολίες με όχημα

Εκτός από στατικές φυλάξεις , οι εταιρείες security αναλαμβάνουν να κάνουν περιπολίες των χώρων που εποπτεύουν με ειδικό περιπολικό όχημα της εταιρείας security. Οι περιπολίες αυτές συνήθως γίνονται κατά τη διάρκεια της νύκτας σε ανύποπτους χρόνους και η συχνότητά τους εξαρτάται από τη συμφωνία που έχει γίνει με την επιχείρηση ή ιδιώτη.

Φύλαξη υψηλών προσώπων ( VIPS)

Μία άλλη αρμοδιότητα που αναλαμβάνουν οι εταιρείες φύλαξης αφορά στη φύλαξη προσώπων , συνήθως πρόκειται για επιφανή άτομα κύρους ή και διασημότητες . Οι εταιρείες security έχουν στη διάθεσή τους άτομα ειδικά εκπαιδευμένα στη προστασία προσώπων. Οι φύλακες αυτοί έχουν άριστη γνώση πολεμικών τεχνών και την ικανότητα να διαχειρίζονται καταστήσεις  μεγάλης επικινδυνότητας και κάτω από συνθήκες υψηλής πίεσης .